Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Indkaldelse til generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
 
Der afholdes generalforsamling i Historisk Samfund for Skive og Omegn
tirsdag 19. nov. 2019 på Skive Museum, Havnevej 14, entre ad hovedindgangen, kl. 19-21.
Bestyrelsen foreslår her en vedtægtsændring af § 6 Foreningens daglige ledelse, således at der ved hvert bestyrelsesvalg bliver muligt at vælge suppleanter. Ulige år vil den valgte suppleant være 1. suppleant, lige år 2. suppleant.
3 ud af bestyrelsens medlemmer er på valg: Henrik Formann, Johan Nielsen, Birger Schütte.
Der kan på generalforsamlingen stilles forslag til kandidater - og 1. suppleant, hvis vedtægtsændringsforslaget vedtages med 2/3 flertal.
Skivebogen 2019 præsenteres og udleveres til medlemmer.
Der vil være formands- og kassererberetning samt et lokalhistorisk foredrag.
Desuden vil der til arrangementet være en servering, som vi regner med vil være af en god kvalitet.
 
Mvh. på bestyrelsens vegne, Johan Nielsen
   

Arrangementer