Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

Limfjordens første led ‘lim’ betyder ‘kalk’. Altså Kalkfjorden eller Den forgrenede Fjord.

Limfjorden er med sine ca. 180 km Danmarks længste fjord. den strækker sig fra Thyborøn ved Vesterhavet til Hals ved Kattegat.

Oprindeligt var Limfjorden lukket mod Vesterhavet, men ved stormfloder i 1825 og 1865 blev der slået hul i hhv. Agger og Thyborøn Tange.

Under stormfloden i 1825 blev Agger Tange gennembrudt og Agger Kanal opstod. Ved en efterfølgende stormflod i 1862 blev tangen gennembrudt 3 km syd for Agger Kanal og Thyborøn Kanal opstod. Agger Kanal sandede til i 1877, mens Thyborøn Kanal siden er holdt åben ved løbende oprensning.

Limfjorden har siden vikingetiden og den største af "Trelleborgene", Aggersborg, været et ganske vigtigt farvand. Også for småskibsfarten, der har forbundet Limfjordsegnen med det øvrige Danmark og - når der har været åbent til Vesterhavet - desuden med især England og Norge. Også fiskeriet efter især ål, sild, østers og blåmusling har indtil 1970'erne haft stor betydning.

 

   

Arrangementer