Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

Den lokalt største modstandskampsorganisation var helt uden sammenligning DKP:

Jensen

Arne Kristian Henry

14.02.1905

31.12.1944

Arbejdsmand

Skive

 

Illegal presse

Mand

Nielsen

Frits Albert

01.01.1920

22.12.1944

Arbejdsmand

Skive

 

Illegal presse

Mand

Petersen

Bernhard

     

Skive

Delingsleder

Almen illegal aktivitet

Mand

Jensen

Arne Henry Kristian

14.02.1905

31.12.1944

Fisker

Skive

 

Modtagegruppe

Mand

Jensen

Nikolaj

   

Snedker

Roslev

 

Almen illegal aktivitet

Mand

Dansk Samling og Holger Danske forekom også lokalt, Holger Danske dog kun, hvor der er tale om en tvivlsom tilknytning til Skive, her Dansk Samling:

Toldstrup

Anton Ingersøn

30.06.1915

19.03.1991

Toldassistent

Skive

Nedkast.chef og chef for Reg.1

Illegal presse

Mand

Rask

Anton (Kjeld)

   

Læge

Selde 

Rådgiver

Organisation 

Mand

Det vides med sikkerhed, at Erik Nymann og Christian U. Hansen begge var medlemmer af Holger Danske - Chr. U Hansen var bl. meget andet her gruppeleder. De er begge registreret med tilhør til Farsø og var begge studenter fra Viborg Katedralskole. Til gengæld er deres tilknytning til Skive ganske perifer, dog var Erik Nymanns far læge i Skive, hvor Erik Nymann jo så er vokset op.

   

Indkaldelse  

Generalforsamling 2019
Der afholdes generalforsamling tirsdag 19. nov. 2019, kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14, entre ad hovedindgangen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.