Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Skivebogen 2015 har overlærer Rud Kjems som redaktør og viceskoleinspektør Poul Tolstrup som formand for bestyrelsen: ejendomsmægler Per Toft Mouritsen, kasserer, sekretær Bodil Hansen, sognepræst Henrik Forman, godsejer Birger Schütte, ingeniør Ivan Thorgaard, arkitekt Jens Eskildsen.
  • Jens Eskildsen, Byfornyelse i Skive 1984-2015, s. 6-66.
  • Per Toft Mouritsen, Odd Fellow Ordenen i Skive gennem 100 år, s. 67-79.
  • Karen Margrethe Hornstrup, Bilstrup - en lille gravplads fra begyndelsen af jernalderen, ca. 500-400 f. Kr., s. 80-88.
  • Kjeld Kristensen, Erindringer om Skive Drengekor i 1950'erne, s. 89-98.
  • Helle Holm Hansen, Udhus, grav og høj - 4400 års historie ved Thise gamle Præstegård, s. 99-106.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2014-15, s. 107-108. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.