Arrangementer  

Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Foredrag om modstandskampen 30. sept. 2020
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Niels P. Bjerregaard: Marie Bregendahl 3
P. Schou: Skive havn’s forhistorie I 36
I.C. Christensen: Ramsing by og dens beboere 60
M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm IV 107
Niels P. Bjerregaard: Navneliste 129  
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.