Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
I samarbejde med Skive Kulturhistoriske Museumsforening planlægger vi et skolehistorisk arrangement i november 2019, hvor vi starter foran Østergade 6.
Arrangementet vil blive afholdt på Skive Bibliotek, søndag d. 10. november 2019 fra kl. 14-18.
 
Der er tilsagn fra dr. phil. Charlotte Appel, lektor på Aarhus Universitet, en af vore førende eksperter i dansk skolehistorie, og en af hovedkræfterne bag Dansk Skolehistorie 1-5, som vil fremdrage nedslag i dansk skolehistorie gennem 500 år.
 
Fokus vil ligge på 1700-tallets almueskoler, 1814 skoleloven og nogle generelle udviklingstendenser herefter.
Som lokalt supplement vil der være oplæg o. Skive Latinskole 1545-1739 og byens første egen folkeskolebygning i Skive, Østergade 6, opført 1852.>
   

Indkaldelse  

Generalforsamling 2019
Der afholdes generalforsamling tirsdag 19. nov. 2019, kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14, entre ad hovedindgangen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.