Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 93
  • Magnus Vistisen: Andelsmejeriet Trevad 1888-1970, s. 5
  • Poul Tolstrup: Hagens Mølle gennem 500 år , s.70
  • Søren Andersen: Nørrejyske Artilleriregiments ankomst til Skive - En øjenvidneskildring, s. 86
  • Inge Kjær Kristensen og John Brinch Bertelsen: Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur, s. 92
  • Bruno Sørensen: Erindringer om barndommen i Sønderbyen, s. 103
  • H. Frank Jensen: Op og ned med Skive Theater Tilbageblik på de 35 sæsoner, Teaterkredsen har haft ansvar for, s. 115
  • Niels Møller Sørensen: Erindringer fra Lund skole 1933-1940, s. 124
  • Jacob og Knud Hendriksen: Bogbinderiet i Vestergade, som vi oplevede det, s. 134
  • Knud Jespersen: Mine 50 år som handelsmand i Skive 1949-1999 1. del: I lære hos isenkræmmer Saustrup 1949-1953, s. 148
  • Poul Tolstrup: Historisk Samfund for Skive og Omegn 2001-2002, s. 159

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen