Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 92
  • Asbjørn Romvig Thomsen, Ulykkelige skæbner - to historier om fødsel i dølgsmål og børnedrab fra 1770'ernes Salling, s. 5
  • Poul Tolstrup, Hvad fortæller en l700-tals retsprotokol om lokalsamfundet? s. 25
  • Bertel Pedersen, Erindringer fra Grinderslev og Thise 1913-1936, s. 44
  • Ingrid Villadsen, Min barndom i Vestergade i 1940’erne, s. 91
  • Grethe Jensen, Om at være ung på landet omkring 1950, s. 110
  • H. Frank Jensen, Dengang i 60’erne, s. 122
  • Heinrich Hildebrandt-Nielsen, 45 år ved musikken i Skive, s. 138
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2000-2001, s. 149

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen