Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 88
  • Aksel Jørgensen, Fattiggården i  Daugbjerg, s. 5.
  • Poul Gertz Andersen, Erindringer omkring en poesibog - og min barndom i Olesens gård, s. 16.
  • Grethe Jensen, Min barndom på landet i trediverne og fyrrerne, s. 26. Der er et foto af gården i Frammerslev med et tag, hvor man kan se, at der har været en gårdmølle, som må være blevet fjernet en gang i 1930'erne, så vidt det kan skønnes ud fra artiklen.
  • Rud Kjems, Sære lyde i vinternatten, s. 60. Skives jazzklubberi revivalperioden, 1950-60'erne.
  • Svend Laustsen, En pind fra Estvad til Brorsons ligkiste. Træk af Estvad-Rønbjerg præste- og degnehistorie, når den er værst, s. 100.
  • Niels Mortensen, Da sporten kom til Skive, Skives idrætshistorie indtil 1914, s. 110.
  • Mindeord Erik Steen Sørensen og Karen Strøm Hansen, s. 163.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 1996-97, s. 165