Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 89
Redaktion: Rud Kjems og Niels Mortensen.
 
  • Bodil Hansen, Dalsgaard fra middelalder til nutid, s. 5.
       
Klik på Erik Pontoppidans Danske Atlas 1767 for større kort. Og det fremgår, at gården i 1946, hvor fotografiet er taget, havde en klapsejler mølle.
  • Ingvar Glad, Romanske stenbilleder i Salling og Fjends, s. 45.
  • Per Toft Mouritsen, En kommune-skilsmisse, s. 67.
  • Magnus Vistisen, Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen, s. 81.
  • Knud Hendriksen, Blade fra mine erindringer.
  • Jens V. Olsen, Henrichsens butik - et købmandsdynasti på Fur, s. 139.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 1997-98, s. 156.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klapsejler møllen er en mølletype fra 1800-tallet, der drejede venstre om, imod uret, modsat moderne vindmøller, der drejer med uret. Den 5-vingede klapsejler på Frilandsmuseet Hjerl Hede er ikke blot den eneste bevarede mølle af denne type. I den lade, den er opstillet ved, er der også bevaret et komplet mekanisk transmissionsystem, der viser, hvad gårdmøllerne blev brugt til. Samtidig kan man i laden se flere af de maskiner, møllen kunne drive – bl.a. kværn og tærskeværk.