Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 104
  • Helge Stavnsbjerg, Oprør på Breum Fattiggård, s. 5.
  • Poul Tolstrup, Stenalderbordet fra Rødding Kirke, s. 64.
  • Poul Poulsen, Vinde-trekanten, Møbelfabrikkerne i Vinde og på Vindevej, s. 68.
  • Vagn Krogh Christensen, Unge Møller, s. 77.
  • Rud Kjems, Vinterglæder, s. 86.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2012-2013, s. 98.