Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus
blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.
Arrangementer 2023:

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Marie Jespersen: Rødding kirke 1
Anth. Fuglsang: Sandflugtens dæmpning i Ginding Herred 1792-1819 5
Niels P. Bjerregaard: Navne og kendingsnavne 53
J.C. Hansen: Borgmester Dorschæus 67
Gudmund Schütte: Aakjærs religiøse tone 83
August F. Schmidt: Lokalhistorikeren H.C. Strandgaard 100
August F. Schmidt: Fra Hagebro kro og Trevad bro 106
Niels P. Bjerregaard: Fra kirkeinspektionens skuffe 115
Navneliste 119  
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.