Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus

Er berammet til afholdelse 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrager med den historiske baggrundsorientering.

Afholdte arrangementer 

Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020

Er ikke opdateret af Museum Salling, Skive Museum

   
Bind 21
 
Oplysninger om de historiske bestyrelser kan kaldes i denne oversigt.
 
August F. Schmidt: Sagn om Davbjærg Daas 1
Chr. Heilskov: ”Margrethevolden” ved Rosgaarde i Mønsted sogn 33
Ejnar Poulsen: Lidt Degnehistorie fra Oddense-Otting 40
Jens Clausen: En skrap Foged 49 Hans Kjær: En bronzealderhøj i Salling 57
A.D. Dalsgaard: Christen Dalsgaard 77. Se også Skive malerne Christen Dalsgaard og Hans Smidth
Otto L. Sørensen: Skive-Generalen 100
Gudmund Schütte: Himmerboer (heri Elna Mygdal: Folkedragt) 110
O.C. Iversen: Samfundets regnskab for 1928/29 179
Niels P. Bjerregaard: Navneliste 180  
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.