Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus
blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.
Arrangementer 2023:
 • Spøttrup Borg.
 • Skivehus, kongsgård og by.
 • Marienlyst.
 • Sallings herregårde.
 • Thise Mejeri. 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
I denne udgave af Skivebogen er kun redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er ikke navne på bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 15
 • Professor Aage Friis, Hans Henrik Lefolii, s. 1-16. Tale ved Afsløringen af Billede af Rektor H. H. Lefolii ved Viborg højere Almenskoles Aarsfest den 30. Juni 1922.Chr. 
 • August F. Schmidt, Helligkilder i Viborg Amt, s. 17-41. Folkemindeforsker og lokalhistoriker. Har især skrevet om Koldingegnen, hvor han er født.
 • Jeppe Aakjær, En Henrettelsesvise, s. 42-47, Herren til Eskjær og Skivehus, s. 48-108, Et Mad-Digt fra Aar 1700. Herren til Eskjær og Skivehus er Chr. Lange, "hvis Navn endnu lever i Langesgaard, Grinderslev Kloster Sogn, men ellers intetsteds uden i fedtede og mugne Retsprotokoller, hvor de svedende . Herredsskrivere har skrevet deres Fingre krumme paa hans uendelige Processer med Gud og hver Mand ..."  Justitsraad Chr. Lange, 1754-1823 var lensmand på Skivehus. Iflg. Arkiv.dk var "Lange ... ivrig reformmand i en tid, hvor de store landboreformer ganske ændrede det danske landbrug og det gamle bondesamfund." Aakjær karakteriserer Lange med, at han "vilde jo næsten sparke Bonden til at gjøre Fremskridt i Landbruget."
 • Else Christensen, Skive i Billeder, s. 126-133. Billederne er Skive Prospekt før 1755, Erik Pontoppidans Skive Prospekt 1767. Herefter to billeder, et fra o. 1854 og et fra 1860'erne. De kommenteres ret nøje m.h.t. præsenterede bygninger. Og endelig et stik fra 1850'erne. De 5 billeder er udlånt af O. Dige og Konsul A. Dige. Kendskabet til billederne er temmelig sparsomt. Men der er gode beskrivelser af billedernes indhold.* 
 • Svend Aakjær, Det hedenske Alsbjærg i Børsting, s. 134-144.
 • Foreningens Regnskab, s. 145.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billeder 1854, 1860'erne og stik, vignet fra 1850'erne.

  Klik på billede for forstørrelse.

Else Christensens kommentarer til billederne. De er alle lånt af P. E. Diges arvinger. Første billede fra 1854. Man ser "Gl. Skivehus med kun et stokværk ... Den store Bro ved Gl. Skivehus skimtes og var en Træbro ... (vedligeholdt) af Ejerne af den gamle Købmandsgaard (Digernes Gaard) ... Den gamle Gaard, nu "Brogaarden", har gennem 4 generationer tilhørt Slægten Dige ... Den store Bygning, der ses i Baggrunden, er det gamle Sygehus i Sønderbyen."

Andet billede, her ser man "igen Digernes Købmandsgaard ... man ser op ad Thinggade med Raadhuset i Baggrunden ... I Østergade ser man den gamle Borgerskole og mod Nordvest Gæstgivergården (nu Hotel Royal)."