Arrangementer  

Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Foredrag om modstandskampen 30. sept. 2020
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   
Forfatterregister af skoleinspektør Eriksen - Resen skole
 1909-2008
  
Andersen, Esper:
Helligkilden. ("Æ hellekjell").
1925, 82-85.
 
Andersen, Otto:
Vandring i Skive omkring år 1900.
1980, 16-48.
 
Andersen, Søren:
Nørrejyske Artilleriregiments ankomst til Skive. En øjenvidneskildring.
2002, 86-91.
 
Balling, Kr.:
Ane Gjedde og Per Svensk. Småtræk fra en sallingsk landsby. [Lyby]
1911, 3-23.
En gammel landbrugsberetning fra Salling.
1916, 131-135.
 
Balling, Laust:
Skatteligning på landet i slutningen af 50'erne.
1990, 91-103.
 
Bang, Johannes:
Limfjorden i litteraturen.
1972, 5-35.
 
Bang, Thomas B.:
Helligkilder i Salling og Fjends herred.
1917, 103-113.
 
Beck, Vilh.P.:
Durup kirke i Salling.
1963, 98-107.
Min saga om Durup og nabosogne.
1965, 56-76.
Om præstens andedam og de gådefulde Mølkjærhuse i Durup.
1972, 98-106.
Sallingrakkere og andre skøjere.
1968, 94-105.
Som jeg husker Durup og befolkningen derude.
1967, 58-74.
Spillemand - musiker. Hvad vil du i Salling?
1970, 23-50.
Således opstod de fem sallingske stationsbyer.
1966, 64-76.
En ung sallingbo rejste fra Durup til hovedstaden.
1971, 22-35.
 
Bjerre, Geit:
"Solbakken" i Rødding var mit barndomshjem. Valmenighed, Præstebolig,
1980, 5-15.
 
Bjerre, Hans:
Jeppe Aakjærs sultekur i 1910.
1978, 98-109.
 
Bjerre, Solveig:
Jenlefesterne. Jenle fra barndom til nutid.
1966, 77-87.
 
Bjerre Tybjerg, Signe:
(Se Tybjerg, Signe).
                                                                           
Bjerregaard, Niels P.:
Af Skives historie.
1947, 5-124.
Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling bank.
1951, bilag pag.
A.P.Nielsen. Af Røddings historie.
1950, bilag pag.1-131.
A.P.Pedersen. Liv og virke.
1949, 7-148.
Embedslæger i Skive.
1950, 5-30.         
Fra kirkeinspektionens skuffe.
1940, 115-118; 1945, 89-105; 1948, 54-60, 98-116.
Gudmund Schütte.
1943, 9-13.
Gudmund Schütte.
1951, 5-10.
Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1. - 25.bind.
1933, 172-186.
Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1. - 40.bind
1948, 117-127.
Jeppe Aakjær.
1930, 37-53.
Karup å.
1954, 101-127.
Lidt om samfundets virke 1908-1933.
1933, 166-171.
Marie Bregendahl.
1941, 3-35.
Navne og kendingsnavne.
1940, 53-66.
O æ kjærk'bak.
1942, 3-8.
Skive gamle kirke.
1928, 86-106; 1937, 56-83.
Spændvidde og sammenspil. [Jeppe Aakjær - Marie Bregendahl]
1945, 5-24.
Stævne til slagsmål.
1943, 81-90.
Ting og torv. Olesens gård i Skive.
1954, 5-32.
 
Bjerregaard, Niels P. & Gudmund Schütte:
Ommerboer.
1930, 92-137.
 
Brandt, M.:
Egns-skikkelser fra reformationsårene. Jens Hvas
1936, 1-69.
Fire gamle billeder fra Lundø.
1943, 49-61.
Fruen på Bjeresjöholm. [Kristence Kås, Stårupgård]
1935, 36-70.
Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm. Rigsråd, ridder, Danmarks riges marsk, 1474-1541.
1937, 84-138; 1938, 45-112; 1939, 122-164; 1941, 107-128.
Stårupgårds tilblivelse.
1980, 82-93.
 
Bregendahl, Marie:
Decemberbilleder. Dansk Folkeoplysning III årgang 1929-1930.
1983, 33-38.
Elve spørgsmål til Marie Bregendahl og hendes svar.
1983, 39-44.
En fremragende dansk bonde P.Odgaard. Trykt i Månedsmagasinet april 1910.
1983, 17-24.
Gamle minder fra Iglsø skole. Trykt i Skive Folkeblad 5.april 1939.
1983, 9-15.
Sidelys over et dansk forfatterskab. Politiken, 11.marts 1939.
1983, 25-32.
 
Brinch, Benny:
Niels Brink og hans samtid. Fur omkring 1800.
1973, 23-47.
 
Brinch Bertelsen, John & Inge Kjær Kristensen:
Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur.
2002, 92-102.
 
Brogaard, Esper:
Barselvarsler og regler for handlingers tilladelighed.
1938, 113-121.
 
Bruun, Christian Anton Reinhard:
Erindringer fra tiden som sognepræst i Estvad-Rønbjerg 1901-1914.
2004, 134-155.
 
Bysted, Niels S.:
Kvasesejlads på Limfjorden i sidste halvdel af 1800-tallet.
1992, 48-54.
 
Bøgelev, N.C.:
Egnens oldtidsminder.
1939, 63-121.
Gadejordens udskiftning i Tastum.
1943, 62-69.
 
Bøgelev, N.C. & Gudmund Schütte:
Vor hjemmind. Træk av Salling syssels folkeminder og historie.
1942, 49-128.
 
Christensen, Chr.:
Andreas Wøldikes visitatsrejse i Salling 1740.
1918, 17-42.
 
Christensen, Eigil:
De Unges Idræt 1932. DUI-Leg og Virke 1995.
1995, 41-61.
 
Christensen, Else:
Den gamle doktor. [C.M.Schou, Skive]
1943, 21-24.
Skive i billeder.
1923, 126-133.
 
Christensen, I.C.:
Ramsing by og dens beboere for godt 50 år siden.
1941, 60-106.
 
Clausen, Jens:
Landbrug i Daugbjærg sogn i 1830'erne.
1922, 40-57.
En skrap foged. [Carl Tobias Horn, Skive]
1929, 49-56.
Tyskertid i Skiveegnen i 1864.
1931, 1-33.
Vroue by omkring 1840.
1921, 68-102.
 
Colding, Ole P.:
Grove gårdhistorie.
1975, 21-59.
 
Dahlgaard, Peter:
Erindringer fra min drengetid. [Hesthave, Rødding sogn]
1969, 73-83.
 
Dalsgaard, A.D.:
Christen Dalsgaard. Spredte træk og minder.
1929, 77-99.
 
Damsgaard, Nina:
Christen Dalsgaards altermalerier.
1983, 69-88.
 
Dath, Søren S.:
Fra Oddense degnekald.
1917, 93-102.
 
Dragheim, Ib:
”Aldrig mere en 9.april!” Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive,
2000, 141-158.
 
Ejsing, Jens:
Oddense-Otting ungdomsforening 1915-65.
1995, 69-104.
 
Elle Jensen, F.:
Af en gammel Røddinglærers optegnelser.
1925, 10-36.
Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid.
1960, 67-88.
Proprietær Nissen, Spøttrup, pastor Rosendahl, Rødding, og provst Møller, Breum.
1962, 98-111.
 
Enna Jensen, K.:
Lihme kirke.
1975, 5-20.
På Tastum søbund.
1969, 105-108.
 
Foss, Gunnar:
Carl Bahnson. Sognepræst til Skive og Resen 1895-1915. Spredte
personlige mindeoptegnelser.
1951, 17-28.
 
Fibiger, Thomas:
Blikket for sundheden. Om etableringen af et nyt sygehus i 1880’ernes Skive.
2003, 37-52.
 
Fibæk Jensen, Henrik:
Bostrup Tinghøj.
1988, 86-110.
Jeppe Kjær. Spillemand og stridsmand.
1999, 3-336.
Johannes Bang. Digter - præst - lokalhistoriker.
1986, 53-99.
"Ny tid" og "Baunen". En karakteristik af besættelsestidens illegale blade på Skiveegnen.
1985, 48-73.
Vær beredt. Træk af KFUM-spejdernes historie i Skive 1922-47.
1987, 33-83.
 
Frederiksen, Ritta:
Mine læreår som murer,
2006, 5-44.
 
Friis, Christian P.:
Familien Friis fra Lundgård mødtes i Fly for at mindes deres forfædre.
1964, 79-87.
In memoriam historikeren, overgartner, landbrugskandidat Jens Østergaard, * 22/1 1884 † 20/11 1962.
1963, 118-121.
Lundgård. Et besøg på den gamle herregård samt i fem af Fjends herreds kirker 1960.
1961, 106-121.
 
Friis, G.:
Skivelæreren Anders Kier Gregersens levned og tragiske død på en andejagt ved Flyndersø 1839.
1963, 108-112.
 
Friis, Aage:
Hans Henrik Lefolii. [Rektor ved Viborg Katedralskole]
1923, 1-16.
 
Friis-Jensen, Kr.:
Af en hedeegns litteraturhistorie.
1984, 45-56.
 
Fruergaard, J.S.:
Abildgård i Øster Lyby. Et bidrag til gårdens og dens brugeres historie gennem 500 år.
1963, 48-74.
 
Fuglsang, Anthon:
Sandflugten i Sæby og Nautrup.
1948, 61-97.
Sandflugtens dæmpning i Ginding herred 1792-1819.
1940, 5-52.
Sandflugtens dæmpning i Ginding herred 1821-27.
1942, 45-48.
 
Gammelgaard Andersen, Jens Chr.:
Skive-stenen eller Lundbro-stenen.
2000, 135-140.
 
Gertz Andersson, Poul:
Erindringer omkring en poesibog og min barndom i Olesens gård.
1997, 16-25.
 
Gertz Andersson, Aase & Poul:
Gammel Skivehus - hotel i 50 år.
1980, 94-105.
 
Glad, Ingvar:
Romanske stenbilleder i Salling og Fjends.
1998, 45-66.
 
Glintborg Overgaard, Kurt:
Fund af keramik fra sentragtbærerkultur og en boplads fra grubekeramisk kultur i Hejlskov.
2007, 117-121
Lundbro – boplads gennem 10.000 år.
2003, 123-130.
Tre grave fra yngre romersk jernalder i Ørum sogn.
2006, 119-124.
 
Graversen, Søren:
Erindringer fra Fur.
1991, 28-45.
 
Hamann Hansen, Klaus Erik:
Fra tegl til brød. [Teglværksdrift]
1996, 106-123.
 
Hansen, Bodil:
Dalsgaard fra middelalder til nutid.
1998, 5-44.
De kloge mænd i Hejlskov.
1992, 5-28.
Jens Wollesen, Æ klog Mand i Hald.
2006, 92-111.
Kudahl - en slægt og dens gård. [Lund]
1989, 69-87.
Lærkenborg. Borgmester Lerches gård i Nordfjends.
1996, 65-105.
 
Hansen, Carl:
En brevveksling mellem Søren Lybye i Hem og en ungdomsven.
1910, 3-36.
 
Hansen, H.P.:
En signekvind i Salling. [Else Marie Nielsen, Torum]
1943, 14-20.
 
Hansen, J.C.:
Andre tider. [Eskjær]
1943, 70-80.
Borgmester Dorchæus. [Skive]
1940, 67-82.
Fra Skive bys retsprotokoller.
1939, 40-62.
Jeberg og Tustrup Bye i Salling Vedtægt og Viide Anno 1769.
1927, 90-103.
Mere om degnen Feld i Oddense.
1918, 173-180.
Skive mølles historie.
1920, 149-208.
 
Hansen, Jens Peter:
Breve fra 1864. [Niels Sørensen Brand, Ramsing]
1977, 86-96.
 
Hedegaard Eriksen, Frits:
Den nye bonde og skolen i Rødding-Krejbjerg 1814-51.
1989, 18-42.
 
Heilskov, Chr.:
Den gamle Holstebro landevej fra Viborg til Hagebro.
1934, 66-91.
Indskrifter fra kirkerne i Harre herred.
1911, 24-34.
"Margrethevolden" ved Rosgårde i Mønsted sogn.
1929, 33-39.
 
Helboe, A.:
Holmgård slot. [Balling]
1958, 67-71.
 
Hendriksen, Jacob & Knud:
Bogbinderiet i Vestergade, som vi oplevede det.
2002, 134-147.
 
Hendriksen, Knud:
Blade fra mine erindringer.
1998, 119-138.
Meldensohns violinkoncert – eller da Jegstrup var en del af luftkrigen.
2004, 124-133.
To familier i Skive [Hendriksen & Tetzschner]
2000, 23-39.
 
Hildebrandt-Nielsen, Heinrich:
45 år ved musikken.
2001, 138-148.
 
Hoffmansen, P.K.:
Estvadgård og Flyndersø mølle.
1969, 5-72; 1970, 65-118; 1972, 36-83; 1973, 48-95; 1974, 5-33;
1976, 97-124.
En provstedatters erindringer fra Sevel præstegård. [Amalia Lange]
1967, 86-116; 1968, 5-50.
 
Hvidtfeldt, Erik:
Præsteindberetninger fra Viborg stift.
1961, 43-83; 1962, 44-71; 1963, 12-41; 1964, 27-55.
 
Høy Jørgensen, Uffe:
Et hus ved Harre Vig og dets ejere.
2000, 74-84.
 
Ibsen, Tage:
Brolægning, bespisning og baller. Rids af borger- og  håndværkerforeningerne i Jebjereg og Roslevs første år.
2007, 74-99.
Da husmændene rankede ryggen.
2005, 39-54.
 
Ingversen, Bodil:
Håndværk og industri i Skive 1787-1801.
1979, 121-129.
 
Jensen, Christen:
Præsterne i Lem-Vejby siden reformationen.
1912, 89-109.
 
Jensen, Emil:
En håndværker fortæller om svundne tider og typer.
1952, 7-128.
 
Jensen, Grethe:
Husmandskone i 50 år.
2006, 45-61.
Min barndom på landet i trediverne og fyrrerne.
1997, 26-59.
Om at være ung pige omkring 1950.
2001, 110-121.
 
Jensen, H. Frank:
97 år med film i Skive.
2003, 5-36.
Dengang i 60’erne.
2001, 122-137.
Op og ned med Skive Theater. Tilbageblik på de 35 sæsoner, Teaterkredsen har haft ansvar for.
2002, 115-123.
 
Jensen, Isak:
Fra gamle dage. Om landsbyers og gårdes beliggenhed, bygningers opførelse, indretning og vedligeholdelse, kreaturernes røgt, avlsredskaber, jordens drift og behandling m.m i gamle dage.
1910, 93-116.
Gamle Mønsted med dets beboere.
1909, 57-68.
 
Jensen, Jens:
Christen Pedersen Lyngbyes sindbilledlige udsmykning i Vroue kirke.
1985, 102-123.
 
Jensen, Olav:
Sagaen om Skive Jernstøberi. De første 50 år.
1993, 78-108; 1994, 23-60.
Skivedreng i tyverne og trediverne.
1990, 39-64.
 
Jensen, Peder:
De gamle møller i Salling. Gamle beretninger fortæller om tilstande og forhold på møllerne i året 1761.
1959, 51-61.
 
Jensen, Sigv.:
Da evangelisk kristelig salmebog skulle indføres i Oddense-Otting til afløsning af Kingos salmebog.
1964, 71-78.
Da Skive kirke skulle ofre sit blytag til fordel for byens skole.
1964, 56-60.
Fra Skive kirkeinspektions stolestadebog 1778-91.
1965, 77-81.
 
Jeppesen Jensen, J.:
Bajlumgård. Bidrag til dens historie.
1978, 52-92.
 
Jespersen, Esbern:
Anders Skrædder i Lem, hans fine kone og slægten Geertsen.
1961, 25-42.
 
Jespersen, Knud:
Mine 50 år som handelsmand i Skive 1949-1999.
2002, 148-158; 2003, 82.-122.
 
Jespersen. Marie:
Ajes bejler. Et levnedsløb. [Hjerk]
1916, 117-130.
Almueliv i Sallingland.
1946, 34-78.
Erindringer fra min skolegang i Jebjerg.
1956, 68-75.
Fra heden. [Bostrup]
1945, 25-31.
Fra rakkerens tid.
1915, 137-141.
En gammel hwell' degn. [Per Lykke, Brøndum]
1914, 82-86.
Hjemstavnsminder fra Møgelkjær i Jebjerg omkring 1860.
1937, 139-156.
En offerdag 1875 i Jebjerg kirke.
1960, 116-117.
På Krabbesholm i ingeniør Fugls tid.
1964, 88-113.
Rødding kirke. Da Laust Møller satte det nye tårn.
1940, 1-4.
 
Jespersen, Aage:
Balling kirkes alter. Hvordan Balling kirkes alter opbyggedes gennem 6 århundreder.
1945, 106-124.
 
Johannesen, Inger:
De Grundtvigianismen kom til Salling.
1993, 48-77.
 
Juvre, Poul Emil:
En Sallingdrengs erindringer ca.1870-1886. Gæstgiver Andreas Christensen, født 15/2 i Grønnerup, Sæby sogn, død 22/4 1924 i Roslev sogn.
1979, 66-102.
 
Jørgensen, Aksel:
Fattiggården i Daugbjerg.
1997, 5-15.
 
Jørgensen, Erik:
Fjendsprojektet. Et arkæologisk udgravningsprojekt.
1977, 75-85.
 
Jørgensen, Gundorph:
Aa hvem, der haar den Løkke. [Vise]
1920, 148.
 
Jørgensen, Hans Otto:
Gammeltid - nutid. Vile by & sogn 1935-85.
1989, 88-111.
 
Jørgensen, Johs.:
Hedevard og Kirstine Jørgensens liv og virke i Vinkel.
1984, 62-117; 1985, 74-101.
 
Jørgensen, Aage:
Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær – af et venskabs historie.
2005, 55-104.
 
Kjeldbjerg, Niels Andersen:
Erindringer og oplevelser. [Kjeldbjerg]
1944, 84-110.
 
Kjellerup, Anders:
Fra det gamle Kærgårdsholm. Håsum
1955, 90-102.
 
Kjems, Hjalmar:
Af stadsskoleinspektør Hj.Kjems erindringer.
1974, 83-114; 1976, 68-119.
 
Kjems, Rud:
"Borgmestermordet" i Skive. [Hjalmar Kjems]
1990, 5-38.
Hansen contra Hansen. [Carl Hansen - H.P.Hansen]
1993, 5-47.
En kilde til morskab [restaurant ”Kilden”].
2005, 118-144.
Lokalhistorie er også levende billeder.
1984, 57-61.
Om Jens Væver og snurrevoddet. Krejbjerg
2007, 5-20.
Sære lyde i vinternatten. Skives jazzklubber i revivalperioden.
1997, 60-99.
 
Kjær, Hans:
En bronzealderhøj i Salling. [Bustrup]
1929, 57-76.
 
Kjær Kristensen, Inge:
Hvidbjerg og Mønsted – landsbyer med rødder i vikingetid og tidlig middelalder.
2005, 105-117.
 
Kjær Kristensen, Inge & John Brinch Bertelsen:
Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur.
2002, 92-102.
 
Klastrup, Kristen:
Kvægpesten i Salling i folkemunde.
1931, 148-154.
Kvægpesten i Salling 1747-1749.
1931, 65-147.
 
Klitgaard, C.:
Et gravøl i Salling. [Øster Grønning]
1955, 122-124.
Hexeri på Fur (Landstings dombog A.1626 fol.143)
1915, 60-65.
 
Knudsen, Hans:
Hr. Laurits Aastrups genvordigheder. [Dollerup-Finderup-Ravnstrup]
1918, 43-67.
Orgelmestrene i Skive 1696-1816.
1917, 68-92.
 
Knudsen, Karl:
Vor hjemstavn omkring år 1300. [Digt]
1968, 106-111.
 
Knudsen, Poula:
Af gamle Niels Graversens erindringer.
1956, 114-120.
Småstykker af Furs krønike.
1964, 121-123.
 
Kolstrup, Jens:
Hvad skal bondekarlene lære? Kampen om Oddense højskoles læseplaner 1851-57.
1989, 43-56.
 
Konradsen, O.G.:
Om "jubellæreren" præsten Kr.Glud i Jebjerg.
1975, 89-95.
Sallings første grundtvigske forkynder 1858-1873, pastor Kr.D.Konradsen.
1975, 96-100.
 
Kristensen, Fr.:
Fr.Kristensens erindringer fra Roslev for 70 år siden.
1977, 5-74.
 
Kristensen, H.P.:
Sallings tilstand efter Svenskekrigen 1657-60.
1909, 98-106.
 
Kristensen, Marius:
Af Salling ældste kirkehistorie. Bo Ketilssøn, Lihme kirke, Biskop Niels, Overdragelsesbrev.
1926, 1-9.
 
Kristensen, P.:
Proceslystne præster i Vroue.
1914, 87-92.
 
Kristiansen, Annelise:
Revideret register for Skivebogen fra 1909 til 1982.
1983, 93-117.
 
Krogh, Chr.N.:
Albert Andersen Skeels gavebrev. [Hegnet]
1928, 121-128.
Fra vor folkeskoles barndom. Optegnelser fra præstearkivet i Durup.
1935, 71-113.
Hegnet.
1928, 107-120.
Hegnet.
1930, 60-91.
Lærer i Selde og Tøndering for 100 år siden.
1991, 5-27.
Tøndering by.
1933, 71-163.
Tøndering kirke. Sysselprovster og sognepræster.
1934, 92-123.
 
Krogh, J.C.:
Gamle Salling-danse.
1938, 125-147.
Et tilbageblik over de svundne 50 år for "Samfundet".
1958, 17-25.
 
Larsen, Henrik:
Sallings landsbyer før udskiftningen.
1935, 1-27.
 
Lauritzen, Sigfred & Otto L.Sørensen.
Hedemaleren Hans Smidth.
1931, 155-171.
 
Laursen, Laurs:
En kærlighedshistorie fra Vestsalling. Erindringer af Laurs Laursen.
1995, 62-68.
 
Laustsen, Svend:
En pind fra Estvad til Brorsons ligkiste. Træk af Estvad-Rønbjerg præste- og degnehistorie, når den er værst!
1997, 100-109.
Vejlgård i Rønbjerg sogn 1545-1900.
1995, 105-125.
 
Lavrsen, Lavrs:
Spøttrup gods 1848. Nis Nissen, Nymølle.
1945, 34-88.
 
Lefevre, Jens Ole:
En 84-årig fejrer sit 50 års jubilæum. [Skive museum]
1992, 55-83.
 
Lind, J.:
Levende planter som fortidsminder.
1915, 131-136.
 
Linderoth, Henning:
Kystbønderne på Salling 1800-60.
1989, 6-17.
 
Lohmann, J.J.:
J.J.Lohmann - præst i Skive skrev historie. Kalkmalerierne i Skive kirke.
1982, 60-133.
 
Lundøe, J.P.:
Den gamle hovedgård Majgård i Højslev sogn.
1954, 51-83.
En lærersøn fra Højslev, der blev storkøbmand i Århus. [Anton Martin Wistoft]
1959, 106-116.
Nogle æmter fra min fødehalvø.
1948, 21-48.
Præstedynastiet Paaske i Vridsted-Fly 1618-1748.
1946, 16-33.
Valdemar Sejrs jordebog af 1231.
1954, 84-100.
 
Lunn, Niels:
Borgen Spøttrup.
1971, 101-115.
Slaget ved Rønbjerg 1132.
1975, 101-117.
 
Lybye, Søren:
Gamle breve.
1910, 3-36.
 
Lykke, Jakob:
Af samlemappen. [Rødding - Oddense]
1912, 118-119.
Degnekår i stavnsbåndstiden.
1913, 165-185.
Fra det 16.århundrede. [Magdalene Banner, Krabbesholm - Dorthe Lykke, Eskjær]
1912, 75-87.
Fra tinghøjen. [Bostrup]
1909, 78-97
Lidt om Sallingbomålet i Stavnsbåndstiden.
1912, 113-118.
Under kvindevælde. Bidrag til Skiveegnens historie i slutningen af det 16.årh.
1910, 50-92.
 
Løvig, Jens P.:
Salling!
1937, 2-3.
 
Madsen, Henry:
Skivemusæet.
1910, 37-49.
 
Madsen Vorgod, N.:
Lidt mere om Peder Lydersen. [Hvidbjerg]
1930, 54-59.
 
Mehlsen, Jens:
Erindringer og oplevelser. [Lyby]
1944, 67-83.
 
Mikkelsen, Kristian:
Skammergård. [Junget]
1990, 65-90.
 
Miltersen, Kaj Ove:
Brårup – Fra hedemark til moderne bykvarter.
2000, 159-178.
 
Mortensen, Karen Elna:
Johanne Buchardt - en forfatterstemme fra provinsen.
1992, 84-117.
 
Mortensen, Niels:
Anders Ramdolf – den verdensberømte filmskuespiller fra Rybjerg.
2006, 112-
Da sporten kom til Skive. Skives idrætshistorie indtil 1914.
1997, 110-162.
Den gamle købmandsgård – Frederiksgade 7.
2000, 5-22.
Et industrieventyr i Skive. Om bonden og industrifyrsten Per Odgaard.
1991, 70-109.
Otto. [Otto Sørensen]
2008, 329-141.
Skive bli'r en rød by.
1995, 5-40.
"En sund sjæl i et sundt legeme". Idræt på landet 1861-1914.
1987, 84-115; 1988, 37-61.
 
Mortensen, Niels & John Simonsen:
Skive by fra oldtid til nutid.
1996, 5-64.
 
Mortensen, Svend:
Den historiske vandring 1955-1992.
2000, 85-117.
 
Mousten, Kristen:
Krejbjerg.
1944, 12-44.
 
Munk, N.P.:
Kend din slægt. Hvordan finder jeg ud af min slægts historie?
1967, 75-85.
 
Munk, N.P.J.:
Gården Rosborg og dens beboere. [Mønsted sogn]
1965, 82-114.
 
Mygdal, Elna:
Himmerboer. Folkedragt.
1929, 159-163.
Revideret register over Skivebogen fra 1909 til 1982.
Udarbejdet af Annelise Kristensen.
1983, 93-117.
 
Møller, Agnes:
Skolevæsenets reform i Skive og Resen sogne. Af pastor Leth, Skive i Egeria, Fjerdingårsskirft for opdragelse og undervisning i Danmark og Norge, 1804.
1936, 127-140.
 
Møller, Kristian:
Far var førstelærer i Grønning skole i 38 år.
1982, 5-47.
 
Møller Sørensen, Niels:
Erindringer fra Lund skole 1933-1940.
2002, 124-133
Lærling hos smedemester Sigurd Christensen, maskinfabrikken Trio, 1942.1946.
2004, 5-19.
 
Nielsen, A.P.:
Af Røddings historie. Ved Niels P.Bjerregaard.
1950, bilag pag.1-131.
 
Nielsen, Bertel:
Da jeg var tjenestedreng på landet i århundredets begyndelse.
1962, 112-117.
Mine bedsteforældre i Balling. [Birthe og Anders Hove Christensen].
1958, 77-80.
 
Nielsen, Einar:
Jeppe Aakjær og Henrik Pontoppidan.
2004, 20-49.
 
Nielsen, Johannes & Henning Skov:
En præsteskæbne fra Salling. [Carl Kratzenstein Stub Jørgensen -
Durup-Tøndering]
1984, 5-27.
 
Nielsen, Poul Ebbe:
Om herredssegl fra Salling og Fjends - men især om Harre herreds.
1984, 28-44.
Sallingsyssels bronze- og jernalderhøje - bliver de bevaret godt nok?
1994, 61-68.
 
Nielsen, Roald & Peter Tønnesen:
Sallingboen, der blev overlæge i Fåborg i 27 år. [Hans Bjerre]
1978, 93-97.
 
Noer, Viggo E.:
Degnen Michel Ingstrups hemmelighed.
1972, 107-111.
 
Nyholm, Søren B.:
Det spøger på Østergaard.
1933, 67-70.
 
Nysted, Kaj:
Befolknings- og erhvervsforhold i Skive.
1963, 113-117.
 
Næsted, Marie:
Der var engang! [Roslev]
1973, 130-138.
 
Nørgaard, Carl:
Barndomsminder. [Nordsalling]
1946, 109-114.
 
Nørgaard Pedersen, Harald:
Jens Væver og snurrevoddet. Krejbjerg, fiskeri.
1978, 5-36.
 
Olesen-Husted, N.:
Fattigvæsenet på Fur i det attende århundrede.
1912, 59-74.
Fra amtsrådenes første dage.
1911, 49-60.
Den højere bondeskole i Krejbjerg.
1909, 30-56; 1913, 43-84.
P.Lydersen og "Cosaren". [Hvidbjerg]
1912, 120-123.
Peder Lydersen af Hvidbjerg Holmgård.
1983, 45-68.
 
Olsen, Jens V.:
Henrichsens butik – et købmandsdynasti på Fuur.
1998, 139-155.
 
Pape, C.H.V.:
Har metan været medvirkende ved dannelsen af Hellesø og Furesøen?
1964, 61-66.
Jordfaldshullers opståen kan forklares ad biologisk vej.
1963, 75-80.
Limfjorden, den store fiskeflod.
1966, 33-38.
Om vækstbetingelserne for østers i den vestlige del af Limfjorden og i Roskilde fjord.
1965, 47-55.
 
Pedersen, A.P.:
Liv og virke. Ved Niels P.Bjerregaard.
1949, 7-148.
 
Pedersen, Aksel:
Sognekommunernes sidste ti år.
1993, 109-139.
 
Pedersen, Bertel:
Erindringer fra Grinderslev og Thise 1913-36.
2001, 44-90.
 
Pedersen, Christian:
Fjends herreds ældste. [Karen Thomsen, Hald]
1922, 118-126.
Folkeminder fra det nordøstlige Fjends herred.
1927, 141-150; 1928, 137-145; 1930, 138-143.
De sidste ofre til Tastum sø. Nogle minder i anledning af aktieselskabet Søvangs 50 års jubilæum.
1922, 127-130.
 
Pedersen, Gert & Henrik Teisen:
Det første sygehus i Skive.
1985, 5-20.
 
Pedersen, Niels:
Et kig i Balling-Volling sognerådsprotokol.
1962, 29-43.
 
Poulsen. Ejnar:
Hem jorders udstykning 1783.
1916, 136-140.
Lidt degnehistorie fra Hjerk-Harre.
1955, 33-50.
Lidt degnehistorie fra Oddense-Otting.
1929, 40-48.
Rødding sogns skolevæsen. Nis Nissen,
1950, 111-131.
 
Poulsen, Henry:
Ane sypige og Poul - og det liv, der blev deres.
[Ane & Poul Poulsen, Skive]
1986, 100-130; 1987, 5-32.
 
Poulsen, Poul:
Sadelmagere, tapetsermestre og møbelpolstre i Skive og opland i 1900-tallet.
2007, 100-116.
 
Paaske Pedersen, Søren August:
Min barndom i Skive.
1977, 97-151; 1978, 110-128.
 
Qvistgaard, Erik:
Thomas Kingo Nielsen Steenberg. [Oddense-Otting]
1946, 97-99.
 
Rasmussen, S.:
Kromanden i Hagebro, examinatus juris Waldemar Neess og lidt af kroens samtidige historie.
1950, 35-55.
 
Reffsgaard, M.M.:
Pioneren Johan Schønning. [Hindborg]
1946, 115-123.
 
Riisgaard, Hans Ulrik:
Grinderslev kloster og kirke.
1980, 49-81.
 
Riiskjær, A.H.:
Var Jeppe Aakjær irreligiøs eller Den religiøse Jeppe Aakjær.
1963, 42-47.
 
Rink. J.J.:
Fra Mønsted til Spøttrup. Af J.J.Rinks dagbog 1838.
1915, 101-116.
 
Rolighed, Jens:
Fra modersmålet og hjemstavnen i Fjends herred.
1966, 25-32.
Om modeller i Jeppe Aakjærs digtning.
1944, 5-11.
 
Romvig Thomsen, Asbjørn:
Ulykkelige skæbner – to historier om fødsel i dølgsmål og barnedrab fra 1770’ernes Salling.
2001, 5-24.
 
Raaschou. Carl:
Bonde- og almuesindet hos Marie Bregendahl.
1967, 25-57.
Minder om mit barndomshjem og min slægt i Ørslevkloster sogn.
1966, 52-63.
 
Saxild, Georg:
To Viborgansigter. Når byen er glad.
1925, 42-52.
 
Schmidt, August F.:
Bemærkninger om Salling Nørre herred.
1960, 105-115.
Bidrag til Dølby sogns historie.
1958, 37-55.
Fra det gamle Salling. Enkeltgårde og kirker.
1966, 88-97.
Fra Fjends herred.
1965, 25-46.
Fra Hagebro kro og Trevad bro.
1940, 106-114.
Fra Hindborg herred.
1964, 15-26.
Fra Lundø.
1933, 1-26.
Fra Rødding herred.
1962, 17-28.
Helligkilder i Viborg amt.
1923, 17-41.
I Harre herred.
1963, 81-97.
Jenlefesterne. Fra "Jenle og Jenlefesterne", 1935.
1981, 113-125.
Lokalhistorikeren H.C.Strandgaard. [Selde]
1940, 100-105.
Randbemærkninger til digte af Jeppe Aakjær.
1959, 117-121.
Sagn og tro knyttet til stene i Viborg amt.
1924, 49-73.
Sagn om Davbjærg Dås.
1929, 1-32.
Sagn om Højslev kirke.
1928, 1-13.
Skive marklov fra 1769.
1934, 51-65.
Aakjær-bidrag.
1948, 49-53.
 
Schou, Peter:
Bladkamp over Sallingsund.
1972, 84-97.
Et byrådsvalg i Skive før århundredskiftet. (1896)
1955, 103-113.
Fra "upolitiske" byrådsvalg i Skive til politiske. (1900)
1957, 108-122.
Indledning til en ny tid. Skiveegnen i 1870'erne.
1974, 34-82.
Julius Schou. 29.juli 1858 - 4.august 1911. Skive bys offentlige liv omkring århundredskiftet.
1971, 36-100.
Min barndoms Vestergade i Skive.
1979, 103-120.
Skive havns forhistorie. Fra 50'ernes og 60'ernes Skive.
1941, 36-59; 1942, 129-149; 1944, 45-56.
Skiveegnens udvikling 1834-1870.
1973, 96-129.
 
Schütte, Gudmund:
En bette sproglære for sallingbomål.
1939, 1-39.
Dansk forhistorie.
1955, 51-61
Et dansk historiesyn.
1946, 79-96.
Dåbsbækkenet i Lime Kirke.
1927, 123.
Eddaens gudelære og dens genklang i Salling.
1934, 1-32.
En Eskjær-dans.
1931, 60-64.
Eskjær hovedbygning gennem tiderne og dens planlagde ødelæggelse i 1873.
1931, 34-48.
Eskjærs mytologi.
1924, 1-16.
Folkelige egns-indbyggernavne.
1956, 76-80.
Fornminder - Eskjær oldsager og stednavne.
1957, 82-96.
Færdselsskel på langs af Jylland.
1928, 43-85.
Fødselsdagsbarn eller fødselar?
1945, 32-33.
Gottjods ældste guder.
1956, 61-67.
Himmerboer.
1929, 110-178.
Indbyggernavne i Salling-Fjends herred og andre Limfjordsegne.
1921, 1-28.
Jeppe Aakjærs gravsten.
1933, 164-165.
Jydens arter.
1950, 56-59.
Jydske og østdanske helligdomme for dyredyrkelse.
1955, 114-121.
Det jyske røre.
1946, 5-15.
Jysken som nordisk skatkammer.
1942, 9-19.
Jyskens pris.
1937, 1.
Korthornsracens aldersrang i vore stednavne.
1954, 33-50.
En minderune. [Søren Peter Øgård, Mogenstrup].
1927, 118-122.
Niels P.Bjerregaard. 1880-1955.
1955, 5-12.
No smo blå å den dansk histår'ri. Fotå'l på Jysk å Palle.
1937, 4-55; 1938, 1-44.
Nordjyllands oldtidsgeografi.
1935, 28-35.
Om sproglig-national avgrænsning mellem Norden og Tyskland.
1958, 120-125.
Onkel Munter fortæller om vor urtid. For kloge seminarister og overkloge seminarielærere.
1951, 29-62.
Det ptolemæiske Danmarkskorts oprindelse. Et spørgsmål til professor Lauritz Weibull.
1950, 31-34.
Røverne i Eskjær skov.
1931, 49-59.
Salling syssels oldsaga. Af skrevne og uskrevne årbøger siden Arilds tid.
1915, 1-59.
Salling-Fjends herreder og vor grænsekamp.
1936, 70-126.
Sallingboer og Hardsysselboer.
1927, 5-75.
Et sallingsk bidrag til jydsk sproglære.
1964, 67-70.
Et sallingsk eddasagn.
1944, 45-63.
Sallingsk og furlandsk hedenskab.
1925, 53-81.
Sallingske helligdomme.
1933, 27-66.
Den sallingske ånd hackenmay eller hakkelsmanden.
1927, 104-117.
Sande danske indbyggernavne.
1958, 72-76.
Den skotske hjærtenstone "Auld lang syne" gengiven på jysk.
1950, 60-64.
Spøgeri på Tårupgård og i Tårup Kirke.
1924, 28-33.
Vætter og spøgelser fra Astrup og omegn.
1924, 17-27.
Aakjær som det gamle testamentes fortolker.
1951, 11-16.
Aakjærs religiøse tone.
1940, 83-99.
 
Schütte, Gudmund & N.C.Bøgelev:
Vor hjemmind. Træk av Salling syssels folkeminder og historie.
1942, 49-128.
 
Schütte, Gudmund & Niels P.Bjerregaard:
Ommerboer.
1930, 92-137.
 
Severinsen, P.:
Salling præsters overgang til reformationen.
1927, 76-89.
 
Sidelmann, Andreas:
Fra gamle dokumenter om Sønder-Andrup, Ramsing.
1956, 28-33.
På spor efter mestertyven fra Ramsing.
1966, 98-105.
Ramsing skole gennem tiderne.
1957, 46-79; 1958, 81-116.
 
Sieg, Signe:
Om at få foden under eget bord
2005, 5-38; 2006, 62-91.
 
Simonsen; John og Niels Mortensen:
Skive by fra oldtid til nutid.
1996, 5-64.
 
Skautrup, Peter:
Hvor sproget gror.
1943, 43-48.
 
Skov, Henning & Johannes Nielsen:
En præsteskæbne fra Salling. [Carl Kratzenstein Stub Jørgensen -
Durup-Tøndering]
1984, 5-27.
 
Skytte Andersen, J.:
Amstrup.
1934, 138-144.
 
Stavnsbjerg, Helge:
Arbejderkvinderne blev først organiseret i 1937.
1976, 35-58.
Socialdemokratiske borgmestre i Skive gennem 50 år.
1979, 49-65.
Et tragisk liv for en forældreløs dreng. Kurt Ferdinand Larsens erindringer.
2007, 21-73. Håsum.
Understøttelsesforening bliver til fagforening.
1976, 5-34.
 
Steen Sørensen, Elsa:
Øget interesse for en 75-årig. [Historisk samfund for Skive og omegn]
1983, 89-92.
 
Strandgaard, H.C.:                                           
Et minde fra stormen den 31.august 1854. [Fur - Åsted].
1969, 84-91.
 
Strandgaard, H.O.:
Oldgranskeren lærer H:C.Strandgaard i Selde og hans antikvariske undersøgelser.
1970, 51-64.
 
Strange Nielsen, A.:
En islændings dagbog fra et ophold i Salling i vinterem 1795-96.
1959, 62-105; 1960, 33-66.
 
Strøm Hansen, Karen:
Anonyme læserbreve understøttede byggeri af havnen i Skive.
1980, 106-115.
Folkefesten i Skive på Jubilæumsdagen søndag den 15.august 1976.
1976, 130-133.
Gaver til Skive by. [Byjubilæet]
1976, 144-146.
Omkring 3000 så 200 demonstrere mod fest. [Byjubilæet]
1976, 124-129.
Sallingsund fik bro.
1978, 37-51.
Skive fik nyt byvåben.
1976, 142-43.
Velkommen til Skive - 650 år. [Tale af  borgmester Peter Kjærgaard].
1976, 120-123.
Woldhardt Madsen æresborger i Skive. [Byjubilæet - Tale af  borgmester Peter Kjærgaard]
1976, 134-141.
 
Støttrup Jensen, Hugo:
Grinderslev kirke,
2003, 131-154.
 
Svansø, Verner:
Svansøgaards historie.
2003, 53-81.
 
Svendsen, Jens:
Læger i Skives opland.
1957, 5-20.
Udpluk af erindringer fra Salling og Skive.
1975, 60-88.
 
Søgaard, Helge:
Erik Pontoppidans beretninger om Skive. Genoptrykt i 300-året for skildringen i Danske Atlas.
1968, 51-93.
 
Sørensen, Bruno:
Erindringer om barndommen i Sønderbyen.
2002, 103-114.
 
Sørensen, Niels:
Da de Opperby bønder blev selvejere. Lem
1909, 69-77.
Veteraner fra 64.
1989, 57-68.
 
Sørensen, Otto L.:
Arkæologiske samlere på Skiveegnen.
1970, 5-22.
De berømte sorte Skive-gryder.
1946, 100-108.
De svor med oprakte fingre mod himmelen.
1964, 5-14.
Drakenberg på Skive-egnen.
1944, 111-125.
Fra provisorietiden og gendarmernes dage på Skive-egnen.
1955, 19-32.
Fra de ældste Skivetider. Om beboerne på et gammelt gadehjørne, der blev nyt for 40 år siden.
1967, 5-24.
Den gådefulde kapelruin ved Lundbro.
1957, 21-45.
Et gådefuldt fund i Rønbjerg mose.
1963, 5-11.
Den hesselbergske købmandsgård i Skive gennem 225 år.
1927, 124-140.
Hvad Skive gamle kirke gemte.
1958, 5-16.
Indholdfortegnelse til "Skivebogen" 1909-57.
1958, 26-36.
Jens Glob den Haarde og Ove Hase til Vellumgård.
1971, 5-21.
Købmand Husteds gravsten på Skive kirkegård.
1943, 25-32.
Køkkenmøddingerne i Krabbesholm Skov.
1962, 5-16.
Malerigaven fra Selde til Skive museum. [Emilie Demant Hatt]
1966, 106-108.
Det middelalderlige Næsum og Østergård.
1965, 5-24.
Niels P.Bjerregaards forfatterskab.
1955, 13-18.
Næssekongeslægten Krabbe fra Næsum. [Aasted sogn]
1960, 5-32.
Præstegårdens forgængere i Adelgade.
1961, 5-24.
Skive kirkebakke som folkeborg.
1956, 5-27.
Skive og Skivehus i lenstiden.
1959, 5-27.
Skive-generalen. [Christian Fursman]
1929, 100-109.
Var Skives jydepotte-industri en fabel?
1948, 5-20.
Viborg landstings dombøger 1616.
1965, 115-117.
Vide og vedtægt for Skive bymark indrettet 1769.
1969, 92-104.
Voldstedet Klodeborg i Bilstrup enge ved Skive.
1966, 5-24.
 
Ottos billedbog. Skiveegnene i billeder 1870-1970-
2008-udgaven af Skivebogen,
 
Sørensen, Otto L. & Sigfred Lauritsen:
Hedemaleren Hans Smidth.
1931, 155-171.
 
Tang Kristensen, Evald:
Lidt om det kirkelige liv i Sydsalling, som det førtes for et par menneskealdre siden.
1919, 1-16.
Småtræk om nogle præster i Syd-Salling i ældre tid.
1918, 1-16.
Træk af pastor N.P.Gjølbyes liv. [Estvad-Rønbjerg]
1920, 42-70.
 
Teisen, Henrik & Gert Pedersen:
Det første sygehus i Skive.
1985, 5-20.
 
Thomsen, Asbjørn:
Kildernes larmende tavshed – historien om et mystisk dødsfald i Lille Torum i det Herrens år 1778.
2004, 50-58.
 
Thomsen, Emil:
Skive og omegn i 1850erne og 1860erne.
1990, 104-110; 1991, 46-69.
 
Thomsen, Vilh.:
Fortidsfund fra Skive.
1919, 17-23.
Om slaget ved Rønbjerg år 1132.
1919, 24-27.
Overtro.
1909, 4-29.
Uddrag af en husbog fra Salling. [Krejbjerg]
1914, 136-144.
Vor tyske indkvartering. En skoledrengs erindringer fra invasionens tid. [Viborg, 1864]
1913, 135-164.
 
Thygesen, Oluf:
Landlægens liv og virke i Salling ved århundredeskiftet.
[Frederik Thygesen, Durup]
1985, 21-47.
 
Thøgersen, Knud:
Fra Grinderslev sogn.
1928, 129-136.
 
Toft Mouritsen, Per:
En kommune-skilsmisse. [Roslev & Rybjerg]
1998, 67-80.
Skippergård i Hvidbjerg.
2004, 74-123
 
Tolstrup, Poul:
Hagens Mølle gennem 500 år.
2002, 70-85
Hvad fortæller 1700-tallets retsprotokoller om lokalsamfundet?
2001, 25-43.
Rokoko-inventaret i Resen Kirke.
2004, 59-73.
 
Tybirk, H.G.:
Limfjordssysler. Et stednavne-kompositum.
2000, 118-122.
 
Tybjerg, Signe:
Fra landsbykirkegård til bykirkegård. Af Skive kirkegårds historie fra 1855-1969.
1979, 5-48.
Små glimt fra Skives kirkeliv.
1994, 5-22.
 
Tønnesen, Peter & Roald Nielsen:
Sallingboen, der blev overlæge i Fåborg i 27 år. [Hans Bjerre]
1978, 93-97.
 
Uldall, Kai:
Granitkorset ved Astrup.
1928, 146-156; 1929, 178.
 
Ussing Olsen, Peter:
Fra Christines poesibog. [Grinderslev kloster]
1994, 69-73.
 
Vejlager, Johannes:
Genforenings-mindesmærkerne i Salling og Fjends herreder. Storstenen, Otting stenen,
1934, 124-137.
 
Vesten, L.:
Præsten i Højslev. [Nicolai Jacobsen]
1938, 122-124.
 
Villadsen, Ingrid:
Min barndom i Vestergade i 1940’erne.
2001, 91-109.
 
Vistisen, Magnus:
Andelsmejeriet Trevad 1888-1970.
2002, 5-69.
Brugsforeningsbevægelsen i Sydvestfjends.
1994, 74-144.
Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen.
1998, 81-118; 2000, 40-73.
 
Wammen, Chr.:
Ekko fra den gamle Bostrup hede.
1956, 81-113.
Genboerne. En skildring fra Bostrup hede.
1955, 62-89.
Den kongelige priviligerede kro i Bostrup.
1957, 97-107.
 
Wammen, J.P.:
Tinghøj og An' Dyndbo's tragedie.
1934, 33-50.
 
Zangenberg, H.:
Gammel byggeskik.
1930, 1-36.
 
Østergaard, Jens:
Daugbjerggård, Daugbjerg sogn, Fjends herred.
1961, 84-105.
Gregers Olufsen Uf i Gammelstrup og hans efterslægt, især i tiden 1716-1860.
1958, 56-66; 1959, 28-50.
Lundgård hovedgård under Morten Jensen 1836-1870. Gammelstrup sogn, Fjends herred.
1962, 72-97.
Smollerupgård.
1960, 89-104.
Træk af svingplovens historie fra det vestlige Fjends herred.
1956, 34-60.
 
Aakjær, Jeppe:
En adelig bandit. Drama i Skive. [Jørgen Høg]
1918, 68-75.
Af Skives annaler.
1916, 141-158.
En blodig regning. Af borgmester Niels Christensen Brøndums optegnelser. [Skive]
1916, 145-146.
Blusjord.
1925, 1-9.
Bondeliv i 18.århundrede.
1922, 58-71.
Bondens tyende. Trykt i "Artikler og taler" 1919.
1981, 39-47.
En bondeprokurator. [Henrik Møller, Halskov]
1925, 105-131.
Brændevin
1928, 14-42.
Chr.Rasmussen og hans tyvebande.
1926, 123-134.
Da Daugbjærg brændte.
1911, 39-48.
Den dovne præst i Estvad. En dokumentation. [N.P.Gjølbye]
1920, 71-86.
Egnens gamle tingsteder.
1925, 144-146.
Fjends herred omkring det 18.århundredes midte.
1918, 117-129.
En forfulgt degn. [Christen Nicolaj Hjardemål, Hjerk-Harre]
1926, 78-86.
En forsvunden landsby. [Vellum, Håsum sogn]
1917, 150-155.
Fra bondens trældomstid. Et stykke vejhistorie eller Oprør i Fjends.
1913, 20-39
Fra bondens trældomstid. I Estvadgårds halsjærn.
1913, 3-20.
Fra det gamle Bustrup.
1916, 1-31.
Fra det gamle Skivehus.
1926, 10-38.
Fra det gamle Stubbergaard.
1926, 87-106.
Fra Grættrup gamle kirkebakke.
1926, 57-70.
Fra kjæltringtiden.
1925, 147-153.
Fra Krabbesholm.
1926, 39-56.
Fra Skive Rådhus.
1915, 124-130.
Fra Skives gamle latinskole.
1915, 66-100.
Fra Tårupgård.
1924, 74-102.
Fra vor landsbyskoles barndom.
1919, 124-132.
Den gamle præst i Jebjærg. [Niels Kr.Glud]
1925, 137-143.
Gamle Skivehus i det 17.århundrede.
1913, 85-133.
Hans Rosborg fortæller. [Rosborg i Mønsted]
1917, 114-139.
En henrettelsesvise. [Klode Mølle]
1923, 42-47.
Herredsfoged Dorchæus' bidrag til sin bys historie, 1735.
[Skive]
1916, 146-150.
En herremand, der spytter. [Hans Quistgård, Østergård, Åsted]
1919, 107-113.
Herren til Eskjær og Skivehus. [Christian Lange]
1923, 48-108.
Hex i forhør.
1915, 146-155.
"Den hængte tyv".
1915, 142-145.
I Estvadsgaards halsjærn.
1913, 3-20.
I søndagsbil - eller: fra Brøndum Præstegård.
1926, 143-153.
Ingen svin eller andet kvæg på kirkegården. [Skive]
1916, 141-145.
Jebjærg præster.
1924, 34-48.
Kalkede grave. [Daugbjerg - Mønsted]
1926, 71-77.
Kirke og herremand.
1911, 98-102.
Kjeltringer og landløbere.
1918, 130-172.
En klagesang. [Morderen Jacob Viftrup]
1917, 155-158.
Lidt brev-potpourri.
1914, 145-154.
Lidt degnehistorie fra Nordsalling.
1916, 32-60.
Et lille trav ud ad de gamle landeveje.
1921, 105-156.
Limfjordsrotter.
1926, 135-142.
Et mad-digt fra år 1700.
1923, 109-125.
Mors arbejdsdag. Trykt i "Fra min Bitte-tid" 1928.
1981, 11-35.
Møllerkongen Jens Feldingbjærg og hans slægt.
1925, 86-104.
Niels Sørensen, Lem.
1919, 114-123.
Nis Nissen, Spøttrup.
1915, 117-123.
Når kongen kommer. [Skive]
1920, 87-111.
En oldtidsgåde og dens tydning.
1917, 140-146.
Om Brårup.
1925, 132-136.
Omkring Astrup Vig.
1914, 93-135.
En ordentlig lining. [Pastor Oluf Knudsen, Vroue].
1911, 35-38.
Et par gamle bondeviser.
1922, 144-151.
Prokurator Peder Lund på Skivehus.
1919, 62-106.
Provst Hasse om Hindborg herred, 1743.
1916, 150-158.
En præst, som stikker med kniv. [Styge Andersen, Højslev]
1917, 147-150.
På aftægt. [Fly]
1922, 131-135.
Rakkerhuset i Vroue.
1921, 103-104.
Rakkerliv.
1919, 133-151.
En redningsdåd. [Kr.Kristensen og Søren Poulsen, Ø.Grønning]
1919, 152-158.
Rejserids af Viborg amt.
1982, 48-61.
Ret og skjel - før vi blev til.
1917, 1-67.
Sallings marknavne.
1922, 136-143.
Skive marked.
1924, 120-150.
Skive-mosaik.
1922, 72-117.
Skives ildebrande i 18.århundrede.
1914, 41-81. Genoptrykt 1981, 69-102.
Skoler og degne i det gamle Fjends herred. Dokumenter til landsbyskolens historie.
1912, 1-58
Skov og have i Salling og Fjends herred.
1920, 125-147.
En skummel gåde fra den mørke hede. [Høgild]
1925, 154-160.
St.St.Blicher og Skive apotek.
1911, 110-114.
Et stykke vejhistorie eller oprør i Fjends herred.
1913, 20-39.
Et "søslag". [Lundø]
1912, 124-126.
Søvelbo-visen.
1920, 112-124.
To grusselige gjærninger. [Niels Hummelgaard, Otting - Ane Marie Mortensdatter, Volders Gård]
1926, 107-122.
To høje. [Bojes Høj, Fly - Vium Tinghøj]
1911, 103-109.
To Viborgansigter. Når byen er bøs. [Jens Kjerulff]
1925, 37-41.
En ulvehistorie. [Grønhøj]
1912, 126-128.
Vridsted Kirkes brand.
1924, 151-155.
En værre præst. [Peiter Lorenz Jensøn Nørholm, Tårup-Kvols]
1911, 61-97.
Den økonomiske tilstand i Salling omkring år 1700.
1918, 76-116.
Aakjær, Jeppe. Skivebogen 1981 er en speciel Jeppe Aakjær-udgave, der indeholder en række bidrag af og om Jeppe Aakjær. Sange, digte og andre skønlitterære tekster i udgaven er ikke katalogiseret i dette forfatterregister.
 
Aakjær, Kamma:
Min faster, Margrethe Laursen i Aakjær.
2000, 123-134.
Om Jeppe Aakjærs far og mor. [Katrine Margrethe og Jens Peder Jensen]
1988, 62-85.
 
Aakjær, Kirsten:
Familieportrætter og Flybo-snak.
1992, 29-47.
Jeppe Aakjær 1866-1930.
1981, 126-127.
Landsbybørn og markedsdag.
1976, 59-67.
Marie Bregendahl, 1867-1940.
1983, 5-8.
Mellem kirkebøger og lirekasser. [Svend Aakjær]
1986, 5-52.
Min far, Svend Aakjær.
1973, 5-22.
Stedet, man vender tilbage til. [Fly]
1966, 39-51.
Træet og fuglen.
1988, 5-36.
 
Aakjær, Svend:
Bidrag til en undersøgelse af stednavnene i Fjends herred.
1914, 1-39.
Fly gårde, Fjends herred.
1919, 28-61; 1920, 1-41; 1921, 29-67; 1922, 1-39.
Det hedenske Alsbjærg i Børsting.
1923, 134-143.
Odins vi i Salling. [Oddense]
1943, 33-42.
Om ordene smør og vogn i danske stednavne.
1924, 103-119.
Skive-egnens bebyggelse og stednavne.
1942, 20-44.
Spredte træk af Fjends herreds saga.
1916, 61-116.
 
 
 
Bind 49
 • Otto L. Sørensen: Hvad Skive gamle kirke gemte, s. 5
 • J.C. Krogh: Et tilbageblik over de svundne 50 år for ”Samfundet”, s. 17
 • Otto L. Sørensen: Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1909-57, s. 26
 • August F. Schmidt: Bidrag til Dølby sogns historie, s. 37
 • Jens Østergaard: Gregers Olufsen Uf i Gammelstrup I, s. 56
 • A. Helboe: Holmgård slot 67 Gudmund Schütte: Sande danske indbyggernavne, s. 72
 • Bertel Nielsen: Mine bedsteforældre i Balling 77 Andreas Sidelmann: Ramsing skole gennem tiderne, s. 81
 • Otto L. Sørensen: Mindeord over Gudmund Schütte og Marinus Gravsholt, s. 117
 • Gudmund Schütte: Om sproglig-, national avgrænsning mellem Norden og Tyskland, s. 120
 • Otto L. Sørensen: Navnefortegnelse, s. 126

 

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Bind 93
 • Magnus Vistisen: Andelsmejeriet Trevad 1888-1970, s. 5
 • Poul Tolstrup: Hagens Mølle gennem 500 år , s.70
 • Søren Andersen: Nørrejyske Artilleriregiments ankomst til Skive - En øjenvidneskildring, s. 86
 • Inge Kjær Kristensen og John Brinch Bertelsen: Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur, s. 92
 • Bruno Sørensen: Erindringer om barndommen i Sønderbyen, s. 103
 • H. Frank Jensen: Op og ned med Skive Theater Tilbageblik på de 35 sæsoner, Teaterkredsen har haft ansvar for, s. 115
 • Niels Møller Sørensen: Erindringer fra Lund skole 1933-1940, s. 124
 • Jacob og Knud Hendriksen: Bogbinderiet i Vestergade, som vi oplevede det, s. 134
 • Knud Jespersen: Mine 50 år som handelsmand i Skive 1949-1999 1. del: I lære hos isenkræmmer Saustrup 1949-1953, s. 148
 • Poul Tolstrup: Historisk Samfund for Skive og Omegn 2001-2002, s. 159

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Bind 48
 • Jens Svendsen: Læger i Skives opland, s. 5
 • Otto L. Sørensen: Den gaadefulde kapelruin ved Lundbro, s. 21
 • Andreas Sidelmann: Ramsing skole gennem tiderne, s. 46
 • Gudmund Schütte fyldte 85 år, s. 80
 • Gudmund Schütte: Fornminder - Eskjær oldsager og stednavne, s. 82
 • Chr. Wammen: Den kongelige privilegerede kro i Bostrup, s. 97
 • Peter Schou: Fra ”upolitiske” byrådsvalg i Skive, s. 108
 • J. C. Krogh: Aarsberetning, s. 123
 • Otto L. Sørensen: Navnefortegnelse 124

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Bind 92
 • Asbjørn Romvig Thomsen, Ulykkelige skæbner - to historier om fødsel i dølgsmål og børnedrab fra 1770'ernes Salling, s. 5
 • Poul Tolstrup, Hvad fortæller en l700-tals retsprotokol om lokalsamfundet? s. 25
 • Bertel Pedersen, Erindringer fra Grinderslev og Thise 1913-1936, s. 44
 • Ingrid Villadsen, Min barndom i Vestergade i 1940’erne, s. 91
 • Grethe Jensen, Om at være ung på landet omkring 1950, s. 110
 • H. Frank Jensen, Dengang i 60’erne, s. 122
 • Heinrich Hildebrandt-Nielsen, 45 år ved musikken i Skive, s. 138
 • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2000-2001, s. 149

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen