Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 49
 • Otto L. Sørensen: Hvad Skive gamle kirke gemte, s. 5
 • J.C. Krogh: Et tilbageblik over de svundne 50 år for ”Samfundet”, s. 17
 • Otto L. Sørensen: Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1909-57, s. 26
 • August F. Schmidt: Bidrag til Dølby sogns historie, s. 37
 • Jens Østergaard: Gregers Olufsen Uf i Gammelstrup I, s. 56
 • A. Helboe: Holmgård slot 67 Gudmund Schütte: Sande danske indbyggernavne, s. 72
 • Bertel Nielsen: Mine bedsteforældre i Balling 77 Andreas Sidelmann: Ramsing skole gennem tiderne, s. 81
 • Otto L. Sørensen: Mindeord over Gudmund Schütte og Marinus Gravsholt, s. 117
 • Gudmund Schütte: Om sproglig-, national avgrænsning mellem Norden og Tyskland, s. 120
 • Otto L. Sørensen: Navnefortegnelse, s. 126

 

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Bind 48
 • Jens Svendsen: Læger i Skives opland, s. 5
 • Otto L. Sørensen: Den gaadefulde kapelruin ved Lundbro, s. 21
 • Andreas Sidelmann: Ramsing skole gennem tiderne, s. 46
 • Gudmund Schütte fyldte 85 år, s. 80
 • Gudmund Schütte: Fornminder - Eskjær oldsager og stednavne, s. 82
 • Chr. Wammen: Den kongelige privilegerede kro i Bostrup, s. 97
 • Peter Schou: Fra ”upolitiske” byrådsvalg i Skive, s. 108
 • J. C. Krogh: Aarsberetning, s. 123
 • Otto L. Sørensen: Navnefortegnelse 124

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Bind 92
 • Asbjørn Romvig Thomsen, Ulykkelige skæbner - to historier om fødsel i dølgsmål og børnedrab fra 1770'ernes Salling, s. 5
 • Poul Tolstrup, Hvad fortæller en l700-tals retsprotokol om lokalsamfundet? s. 25
 • Bertel Pedersen, Erindringer fra Grinderslev og Thise 1913-1936, s. 44
 • Ingrid Villadsen, Min barndom i Vestergade i 1940’erne, s. 91
 • Grethe Jensen, Om at være ung på landet omkring 1950, s. 110
 • H. Frank Jensen, Dengang i 60’erne, s. 122
 • Heinrich Hildebrandt-Nielsen, 45 år ved musikken i Skive, s. 138
 • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2000-2001, s. 149

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Bind 93
 • Magnus Vistisen: Andelsmejeriet Trevad 1888-1970, s. 5
 • Poul Tolstrup: Hagens Mølle gennem 500 år , s.70
 • Søren Andersen: Nørrejyske Artilleriregiments ankomst til Skive - En øjenvidneskildring, s. 86
 • Inge Kjær Kristensen og John Brinch Bertelsen: Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur, s. 92
 • Bruno Sørensen: Erindringer om barndommen i Sønderbyen, s. 103
 • H. Frank Jensen: Op og ned med Skive Theater Tilbageblik på de 35 sæsoner, Teaterkredsen har haft ansvar for, s. 115
 • Niels Møller Sørensen: Erindringer fra Lund skole 1933-1940, s. 124
 • Jacob og Knud Hendriksen: Bogbinderiet i Vestergade, som vi oplevede det, s. 134
 • Knud Jespersen: Mine 50 år som handelsmand i Skive 1949-1999 1. del: I lære hos isenkræmmer Saustrup 1949-1953, s. 148
 • Poul Tolstrup: Historisk Samfund for Skive og Omegn 2001-2002, s. 159

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Bind 91
 • Niels Mortensen, Den gamle købmandsgård - Frederiksgade 7, s. 5
 • Knud Hendriksen, To familier i Skive, s. 23
 • Magnus Vistisen, Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen II, s. 40
 • Uffe Høj Jørgensen, Et hus ved Harre Vig og dets ejere,s. 74
 • Svend Mortensen, Den historiske vandring 1955-1992, s. 85
 • H.G. Tybirk, Limfjordssysler - Et stednavne-kompositum, s. 118
 • Kamma Aakjær, Min faster, Margrethe Laursen i Aakjær, s. 123
 • Jens Chr. Gammelgaard Andersen, Skive-stenen eller Lundbro-stenen, s. 135
 • Ib Dragheim, ”Aldrig mere en 9. april” - Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive, s. 141
 • Kaj Ove Miltersen, Brårup - Fra hedemark til moderne bykvarter, s. 159
 • Poul Tolstrup, Svend Mortensen til minde, s. 179
 • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive o Omegn 1999-2000, s. 181

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

   

Indkaldelse  

Generalforsamling 2019
Der afholdes generalforsamling tirsdag 19. nov. 2019, kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14, entre ad hovedindgangen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.